Gemeente
Amsterdam

De Stem van Centrum

“Heb jij een goed voorstel?” Stuur je plan in!

Agenda

De stadsdeelcommissie bespreekt een keer per maand het plan met de meeste stemmen. Op de peildatum wordt vastgesteld welk plan dat is.
peildatum woensdag 4 juli
vergadering dinsdag 17 juli
peildatum woensdag 5 sept
vergadering dinsdag 18 sept
peildatum woensdag 3 okt
vergadering dinsdag 16 okt
peildatum woensdag 7 nov
vergadering dinsdag 20 nov
peildatum woensdag 5 dec
vergadering dinsdag 18 dec