Gemeente
Amsterdam

De Stem van Centrum

“Heb jij een goed voorstel?” Stuur je plan in!

Agenda

Het Algemeen Bestuur vergadert iedere week. Eén keer per maand bespreekt het AB het bewoners­voorstel met de meeste stemmen. Welk voorstel dit is, wordt op de peildatum om 16:00 uur vastgesteld.
6 december 2017 peildatum
19 december 2017 vergadering
    Geen plan besproken
3 januari 2018 peildatum
16 januari 2018 vergadering
7 februari 2018 peildatum
20 februari 2018 vergadering