Gemeente
Amsterdam

De Stem van Centrum

Buurt krijgt ruimte voor alternatief plan

18 juli 2017

In het kort

Ondanks deels tegengestelde belangen, bedachten verschillende partijen samen een alternatief voor de Oosterspeeltuin en het schoolplein van Basisschool Oostelijke Eilanden. Het eindresultaat pakt voor iedereen beter uit.


Vrijwel de hele buurt was tegen het plan van het Algemeen Bestuur voor verplaatsing en herinrichting van de Oosterspeeltuin en het schoolplein van Basisschool Oostelijke Eilanden (BOE). Ondanks deels tegengestelde belangen, bedachten de verschillende partijen samen een alternatief, dat voor iedereen beter uitpakt.

Fantastisch dat wij de ruimte kregen om het plan aan te passen

Als aanstaand bewoner van het Katharinablok II (tussen Czaar Peterstraat en Funenpark), ging Jolanda Dronkers naar een voorlichtingsavond over de inrichting van de openbare ruimte rondom de nieuwbouw. Ze trof er, behalve toekomstige buren, een ontwerp van het stadsdeel voor de verplaatsing en herinrichting van de Oosterspeeltuin en het schoolplein van BOE. En verschillende partijen met uitgesproken ideeën over de plannen.

Basketbalveldje

Jolanda: ‘De speeltuin kwam direct voor ons gebouw. Wij wilden liever dat hij verder van de gevel zou komen. De mensen uit het Funenpark wilden geen basketbalveldje, en ook de speeltuin niet te dichtbij. De school wilde een minder smal schoolplein. De speeltuinvereniging wilde dat niet alleen de school de speeltuin kon gebruiken, maar ook dat de speeltuinvereniging na schooltijd het schoolplein kon gebruiken.’

Nieuw ontwerp

Sommige belangen beten elkaar, maar waar alle partijen het over eens waren, was dat ze het ontwerp van het stadsdeel niet zagen zitten. De mensen van Katharina II dienden hun bezwaren in bij het Algemeen Bestuur. Bij die vergadering kwamen ze ook de andere partijen tegen. ‘In de week erna hebben we samen een nieuw ontwerp bedacht en uitgewerkt.’

Samen sterk

Gezamenlijk - de school, de bewoners van het Funenpark en de toekomstige bewoners van Katharina II, zijn ze met hun alternatieve plan naar de volgende AB-vergadering gegaan. Jolanda: ‘Het Algemeen Bestuur heeft toen alleen besloten over de inrichting van zaken als wegen en fietspaden, en het besluit over de contouren van schooltuin en speeltuin uitgesteld. Wij kregen de ruimte om met de verschillende partijen en de architect van het Funenpark een plan voor het schoolplein en de speeltuin uit te werken dat meer zou worden gedragen. We werden daarbij begeleid door een mediator en het Project Management Bureau.’

Goed overleg

In drie bijeenkomsten werd het ontwerp steeds concreter gemaakt. Jolanda: ‘We hebben goed overleg gevoerd met de verschillende partijen. Je merkt wel dat het belangrijk is je over dingen heen te zetten. Het besluit van een groep is altijd beter dan dat van het beste individu.’ Uiteindelijk is een plan gemaakt waar de meeste partijen zich in konden vinden en wat het Algemeen Bestuur heeft vastgesteld.

Leuk proces

‘Het was een erg leuk proces, waarbij je ook veel mensen uit je buurt leert kennen”, zegt Jolanda. ‘Je snapt allemaal dat je iets krijgt waar ieder iets op inlevert, maar voor mijn gevoel heeft iedereen uiteindelijk wel iets gewonnen. Voor ons is de speeltuin verplaatst van acht naar twintig meter uit de gevel, zodat het plan voldoet aan de geluidsnorm, met een groenstrook erbij. De school heeft een veel ruimer speelplein gekregen, speeltuin en school kunnen elkaars ruimte gebruiken en het basketbalveldje gaat niet door.’ In een vervolgwerkgroep - waar normaalgesproken alleen ambtenaren in zitten - mochten de bewoners van omliggende woonblokken meepraten over de invulling van schoolplein, speeltuin en groenstrook.

Goed geluisterd

Jolanda: ‘Het is fantastisch dat wij van het Algemeen Bestuur de ruimte kregen om het plan aan te passen. Ze hebben goed naar ons geluisterd en er serieus energie ingestoken. Je woonomgeving is heel belangrijk. Het is geweldig als je daar invloed op kunt uitoefenen en wordt gehoord.’

Heb jij ook een goed idee? Stuur je voorstel in!

“Heb jij een goed voorstel?” Stuur je plan in!