Gemeente
Amsterdam

De Stem van Centrum

Luisteren naar goede ideeën voor de buurt

3 oktober 2018

In het kort

Als lid van de stadsdeelcommissie ziet Raphaël van Kraaij de vele ideeën die bewoners indienen langskomen. Hij leest ze met plezier en beargumenteert de voors en tegens in de vergadering graag duidelijk en transparant.


Sinds 2010 zit Raphaël van Kraaij in de lokale Amsterdamse politiek. Als lid van de stadsdeelcommissie én als bewoner vindt hij het fijn dat zijn buurtgenoten meedenken over de omgeving. ‘Ik hoop dat mensen door Stem van Centrum zich betrokken tonen en welkom voelen.’

‘Iemand vertelde me laatst dat ze door de werkwijze van Stem van Centrum weer vertrouwen in de politiek had gekregen’
Raphaël: ‘Iedereen heeft ideeën voor zijn of haar omgeving. Iedereen denkt wel eens: waarom doen ze dit niet zus of zo? Dat willen we als stadsdeel graag horen. Stem van Centrum is een mooi instrument om een goed idee van een bewoner op de politieke agenda te zetten.’
 
Altijd weer leuk
Alle stadsdeelcommissieleden, acht in totaal, zijn moderator van de website Stem van Centrum. Raphaël: ‘Ik zie het dus meteen als er een nieuw voorstel is. Dat is altijd weer leuk, ja. Ook hoe mensen erop reageren, de argumenten voor of tegen een plan, lees ik graag. Dat geeft me goede input, al ga ik graag zelf kijken op de betreffende locatie als ik die nog onvoldoende ken.’

Tastbare zaken
‘De plannen die worden ingediend zijn heel breed. Van elektrische oplaadpunten voor boten en een waterspeelfontein tot aan de aanpak van sigarettenpeuken en de wens voor meer fietsparkeerplekken. Allemaal tastbare zaken die ik zelf ook zie als ik door onze binnenstad loop.’

Geen geld of niet veilig
Helaas kan niet elk plan worden uitgevoerd. Raphaël legt dit graag goed uit. ‘Tijdens en na de behandeling in de stadsdeelcommissie, waarbij de initiatiefnemer het idee komt presenteren, willen we transparant zijn. Zeker als we een plan afwijzen, moeten we dat dat goed beargumenteren. Meestal komt dat omdat er gewoon geen geld voor is. Soms zijn er fysieke redenen, zoals veiligheid.’
 
Welkom voelen
De lokaal politicus was zelf al jong maatschappelijk betrokken. ‘Ik zat op de middelbare school in de leerlingenraad en was politiek actief bij een studentenpartij. Ik hoop dat mensen zich door Stem van Centrum ook betrokken tonen en zich welkom voelen bij de stadsdeelcommissie. Het zijn, merk ik, allemaal mensen die goed hebben nagedacht over iets en die de randvoorwaarden en zelfs de mogelijke negatieve kanten van een plan ook begrijpen. Dat neem ik graag serieus.’

Gehoord
Dat bewoners zich inzetten voor hun buurt is van alle tijden, dus ook voordat Stem van Centrum er was. ‘Neem de Nieuwmarktrellen van de jaren zeventig; mensen kwamen in opstand tegen de sloop van hun buurt die daardoor behouden is gebleven. Of de voorgenomen kap van de vleugelnootbomen op het Amstelveld, twintig jaar geleden. Mensen lieten van zich horen en werden uiteindelijk gehoord.’

Niet in de la
Maar liever dan rellen of ander vormen van protestacties ziet hij gemeentelijke initiatieven zoals Stem van Centrum, dat ook een politiek luisterend oor oplevert. Ter geruststelling: ‘Als een plan niet de minimaal honderd benodigde stemmen haalt, betekent dat niet per se dat het in een la verdwijnt. Als stadsdeelcommissielid kun je dat plan, in overleg met de initiatiefnemer, ook agenderen als je er iets inziet.’

Vertrouwen in de politiek
De reacties van bewoners op Stem van Centrum zijn positief, merkt Raphaël. ‘Iemand vertelde me laatst dat ze na het indienen van haar plan en het bespreken ervan tijdens de stadsdeelcommissievergadering weer vertrouwen in de politiek had gekregen. Dat vind ik een mooi compliment.’
 
“Heb jij een goed voorstel?” Stuur je plan in!