Gemeente
Amsterdam

De Stem van Centrum

Dit voorstel is afgerond

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit voorstel is uitgevoerd. Lees daar meer over op deze pagina.

Flitspaal Snelheid Prins Hendrikkade, versmalde rijbanen

Door Marc Reijnen
5 november 2017
De Stem van Centrum   |   9 april 2019 15:30

Op de peildatum, 7 februari, had dit plan met 108 voorstanders de meeste stemmen vergaard. Het is daarom besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op donderdag 15 maart in de Zuiderkerk. 

Het dagelijks bestuur heeft daarop een onderzoek uitgevoerd. Een flitspaal blijkt op dit moment op de Prins Hendrikkade niet mogelijk. Het plaatsen van flitspalen mag alleen door het Openbaar Ministerie worden gedaan. Zij gaat in principe alleen over tot het plaatsen van een flitspaal als de locatie voldoet aan de voorwaarden die staan opgenomen in het beleidskader voor flitspalen. Om te voldoen aan die voorwaarden is er een langlopend traject nodig met de politie en Openbaar Ministerie waar veel data (o.a. snelheidsovertredingen) moet worden aangeleverd. De gemeente is in gesprek met het Openbaar Ministerie en politie om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om dit voor de toekomst te veranderen. De afdeling die verantwoordelijk is voor de Verkeersveiligheid  heeft recent 2 snelheidsdisplays geplaatst op de Prins Hendrikkade Oost. Door het plaatsen van  de snelheidsdisplays hopen we dat er minder snelheidsovertredingen zijn en wordt meteen informatie verzameld over snelheidsovertredingen, zodat we het gesprek kunnen aangaan met het Openbaar Ministerie. Daarnaast is een herinrichting gepland voor de Prins Hendrikkade Oost. De gemeente zal kijken wat voor snelheidsbeperkende maatregelen in dit project kunnen worden uitgevoerd, zodat de verkeersveiligheid op de Prins Hendrikkade Oost verbetert. 

Een flitspaal voor beide richtingen op de PH kade tussen Scheierstoren en IJtunnel

Waar het drukke verkeer op de Prins Hendrikkade zich maar matig aan de voorgeschreven snelheid houdt, lijkt de kade 's avonds en 's nachts soms een racebaan. Het vraagt om acute maatregelen om de snelheid in toom te houden.  Nu staat er in Hilversum aan het  Oostereind een flitspaal die daar klaarblijkelijk hard nodig is, getuige de 102.966  boetes die er uitgedeeld werden aan hardrijders.  Het lijkt mij een uitstekend plan om ook hier op de PH kade voor beide richtingen op dergelijke manier permanent te controleren.  De ( nu zeer bedenkelijke)  luchtkwaliteit zal er door verbeteren, en de veiligheid van overige weggebruikers zal toenemen. Daarnaast stel ik voor om de rijbanen smaller te maken en verhoogde rijbaan scheidingen aan te brengen om zo het verkeer te ontmoedigen te snel te rijden.  Ik roep mijn buurtbewoners op het voorstel te steunen

Locatie

“Heb jij een goed voorstel?” Stuur je plan in!

Argumenten

Argumenten voor

Andrea van Wely | 24 november 2017 13:25

Mee eens. Maar ik denk dat de Prins Hendrikkade überhaupt in de huidige vorm zou moeten verdwijnen en onder de grond moet. Zo kan er een mooie parkachtige boulevard ontstaan. Vanuit de tunnel linksaf de IJ-tunnel in en rechtdoor doortrekken onder de Kattenburgerstraat door naar de Piet Heinkade. Verder alleen bestemmingsverkeer via Wittenburgergracht e.v.

Martijn Hooning | 6 november 2017 00:44

Dit zou een goed eerst stap zijn. Eigenlijk hoorteen prachtige kade alsde Prins Hendrikkade natuurlijk helemaal afgesloten te zijn voor doorgaand verkeer. Dus: Maximaal 2 rijbanen, vesmalling, verkeersdrempels, andere route voor de bussen en ruim baan voor voetgangers en fietsers. En: Afsluiting van de ventweg aan de zuidkant voor auto's, parkeren, bouwcontainers, lossende vrachtauto's, de boel blokkerende taxi's en wat het fietspad daar nog meer, vooral voor kinderen, levensgevaarlijk maakt....

bert Lindenhols | 6 november 2017 07:56

er wordt veel te hard gereden op dat deel. Er moet sowieso een flinke aanpassing komen. De naastgelegen ventweg is te smal en erg gevaarlijk voor fietsers op deze doorgaande fietsroute. Er moet werk gemaakt worden van Amsterdam fietsvriendelijke stad

Erwin Simon | 6 november 2017 07:59

Het is er onveilig! Ik woon er en schrik soms van de snelheid waarmee sommige voertuigen rijden!

Wouter Klinkenberg | 6 november 2017 10:00

Ter hoogte van de Kalkmarkt (de brug bij de Oude Schans) is de maximum snelheid zelfs 30.
Niemand houdt zich er aan en van handhaving is geen sprake

margriet knijf | 6 november 2017 11:15

Van handhaving komt toch niets.

Etienne Frederiks | 6 november 2017 14:01

Momenteel stinkt het naar uitlaatgassen op de PH kade. De flauwe bochten bij de Schreierstoren nodigen uit tot hard rijden en de Kalkmarkt oprijden als je uit het Oosten komt is vaak niet te doen met alle verschillende snelheden op de PH kade. Handhaving op 30km zou enorm helpen.

Roos Hendriks | 6 november 2017 21:55

Ik vind zeker dat er iets moet worden gedaan, maar ik weet niet of een flitspaal op de Prins Hendrikkade veel zoden aan de dijk zet. Binnen de Nieuwmarktbuurt (Oudeschans, Koningsstraat, Zwanenburgwal, Kloverniersburgwal, om maar een paar voorbeelden te noemen), word ik de laatste tijd ook dagelijks opgeschrikt door types die met snelheden van 60/70 km per uur door straten en bochten scheuren. Wachten we tot het kalf verdronken is?

A.M Struijker Boudier | 6 november 2017 22:16

Er zijn ook enorme fouten gemaakt met de aanleg van voetpaden van CS naar PH kade. Mensen lopen over stoep van CS richting Zeedijk. Daar houdt stoep zo ongeveer op en mensen steken daar over zonder zebrapad of stoplichten. Elke dag weer bijna of echte ongelukken. En dan die parkeerhavens van touringcars🙄😱

Eric van den Broek | 9 november 2017 10:48

Oversteken ter hoogte van de Kalkmarkt is levensgevaarlijk.
Verkeer dat optrekt vanaf het stoplicht bij de Binnenkant versnelt van 0 naar makkelijk 80km per uur bij de Kalkmarkt.
Oversteken met verkeer dat op een kort stuk steeds harder gaat rijden is heel moeilijk en dus gevaarlijk.
Ook stadsbussen en vrachtwagens rijden veel te hard en vaak agressief.
Ik heb al best veel bijna ernstige ongelukken gezien.

Lishe Los | 9 november 2017 19:48

Het is een van de straten met de meeste Co2 uitstoot. Bussen, taxi's en auto's rijden veel harder dan 50. Het oversteken van aan het einde van de Kromme Waal zou mogelijk gemaakt moeten worden door een stoplicht, net als bij het Amrath Hotel. Ook bij de Kalkmarkt zouden verkeerslichten moeten komen. Buurtbewoners van de Lastage willen niet door de toeristendrukte naar de OBA en de overkant. Dus en verkeerslichten en snelheid van 30 net als in Finland binnen de bebouwde kom.

Maaike Fleur | 11 november 2017 22:57

Ik hoor vaak 's nachts dat de PH kade gebruikt wordt als racebaan tussen 2 en 3 uur. Ook als ik overdag wil oversteken vanaf de Kalkmarkt om op de fiets naar de bieb te gaan, komt het verkeer veel te hard langs gedenderd.

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Nog geen argumenten tegen.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.