Gemeente
Amsterdam

De Stem van Centrum

De stemperiode is afgelopen

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

De stemperiode is afgelopen

Verbod op Zwarte Pieten

Door Paul Treanor
30 november 2017

Intimidatie door Zwarte Pieten in de binnenstad tegengaan

De laatste weken zijn kleine groepen Zwarte Pieten actief in de Randstad, vooral in de binnensteden. Soms bij Sinterklaas-intochten, maar ook los daarvan. Ze zijn leden van radicaal-rechtse groepen zoals Pegida, NVU, Voorpost, en Identitair Verzet. Ze intimideren mensen op straat, met name ouders van kleine kinderen. (Mogelijk hebben ze het gemunt op kinderen die niet zwart geschminkt zijn.) Ze delen ook propaganda uit aan kinderen, bijvoorbeeld kleurplaatjes met de logo van Identitair Verzet.

De Zwarte Pieten proberen ook tegenstanders te intimideren. Ze zijn binnengedrongen bij een anti-discriminatie bureau, bij een 'pietenvrij' school, en ze probeerden binnen te dringen bij de woning van Sylvana Simons. Het is een kwestie van tijd voordat ze fysiek geweld gebruiken.

In Amsterdam, probeerde een groep Zwarte Pieten onder leiding van Pegida-voorman Edwin Wagensveld in de Leidsestraat de aankomst van de zwarte 'Nieuwe Sint ' te verstoren. De meest actieve groep Zwarte Pieten staat onder leiding van rechtse activist Hugo Kuijper (ex-Pegida).

Pegida is een Duitse anti-Islam groepering. Edwin Wagensveld, een Nederlandse wapenhandelaar die in Duitsland woont, werd daar bij Pegida actief. Later heeft hij een Nederlandse tak opgericht. Deze wordt als 'extreemrechtse' groepering opgenomen, in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid).

De NVU, Nederlandse Volksunie, was in de jaren '70 een klassieke neo-Nazi groepering onder leiding van Joop Glimmerveen. Het werd al in 1978 verboden, maar het verbod werd niet ten uitvoer gebracht. Later werd het overgenomen door een jongere generatie rechtse activisten, onder leiding van Constant Kusters.

Voorpost is een Vlaams-nationalistische groepering, met enkele aanhangers in Nederland. Ze bepleiten een Groot-Nederland, dat Nederland, Vlaanderen, en delen van Frankrijk zou omvatten. Voorpost gebruikt agressieve actievormen om de aandacht te trekken, bijvoorbeeld het verstoren van bijeenkomsten en plechtigheden, en ze zijn niet bang om daarbij aangehouden te worden. Ze zijn onlangs als Zwarte Pieten in Utrecht opgetreden.

Identitair Verzet is de Nederlandse tak van de oorspronkelijk Franse Identitaire Beweging. Deze beweert dat Europa ten onder gaat door immigratie en Islamisering, en streeft naar een conservatief Europa, op basis van nationale tradities. Ideologisch staat Identitair Verzet dicht bij het Forum voor Democratie. In Nederland voeren ze af en toe actie, bij moskeeën en islamitische scholen. Ook Identitair Verzet wordt als 'extreemrechtse' groepering genoemd in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland. Ze zijn in elk geval in Leiden als Zwarte Pieten opgetreden.

Voorlopig mogen de Zwarte Pieten hun gang gaan in de Amsterdamse binnenstad. Vele ambtenaren op het stadhuis sympathiseren met Pegida, de NVU, Voorpost, en Identitair Verzet, omdat deze groepen de Nederlandse identiteit en tradities verdedigen. Ook bij het stadsbestuur staat men welwillend tegenover rechts activisme, voor het behoud van Zwarte Piet. De meeste autochtone Nederlanders staan nu eenmaal achter Zwarte Piet, en dat zien we dus terug in het openbare-orde beleid. Het betekent wel, dat de Zwarte Pieten een vrijbrief krijgen, om mensen te intimideren op straat.

Ik stel dus voor, om een verbod op Zwarte Pieten op te nemen in de APV. Als dat niet kan, of als het te lang duurt, dan moet de burgemeester een gebiedsverbod instellen voor Zwarte Pieten, geldig in de openbare ruimte in de binnenstad.
“Heb jij een goed voorstel?” Stuur je plan in!

Argumenten

Argumenten voor

Nog minimaal 0 tekens
Je hebt nog 0 tekens over.
Nog geen argumenten voor.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Nog minimaal 0 tekens
Je hebt nog 0 tekens over.
Nog geen argumenten tegen.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.