Gemeente
Amsterdam

De Stem van Centrum

Dit voorstel is afgerond

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit voorstel is uitgevoerd. Lees daar meer over op deze pagina.

Vergroening Jonas Daniël Meijerplein

Door J.J. Bolten
10 december 2017
De Stem van Centrum   |   10 april 2019 12:45

Op de peildatum, 6 maart 2018, had dit plan met 116 voorstanders de meeste stemmen vergaard. Het is daarom besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 15 maart. Een meerderheid van het AB vindt vergroening in de omgeving van het plein een goed idee, maar ziet het plein zelf niet als geschikte plek. Het dagelijks bestuur heeft de initiatiefneemster gesproken en in contact gebracht met de gebiedsmakelaar om het probleem aan te pakken. Daarmee is dit idee afgerond.

Maak van de grindvlakte op het Jonas Meijerplein een grasvlakte.

Het plein is gelegen aan een van de meest fijnstofproducerende plekken in de binnenstad. Bijna een jaar geleden sprak ik op het plein een werknemer van het onderhoudsbedrijf WieringenPrins, die bezig was met een luidruchtige door dieselbrandstof(!) aangedreven generator enkele graspolletjes tussen het grind te verwijderen. Hem was, zo vertelde hij, van gemeentewege(!) te verstaan gegeven dat het plein geen “voetbalveld” mocht worden. Ook vertelde hij dat zijn bedrijf al een tijdlang bij de gemeente vergeefs aandrong op het compleet vergroenen van het plein! 
Ik begrijp niet dat zoiets voordehandliggends als het vergroenen van zó’n flinke oppervlakte langs een zwaar vervuilende verkeersader niet allang is gebeurd, terwijl die luchtverontreiniging zó schadelijk is voor omwonenden en passanten. De gemeente zou op deze betrekkelijk eenvoudige manier de milieuverontreiniging aan de Weesper/Wibaut-as (deels) kunnen terugdringen. 
Kortom, ik bepleit het z.s.m. vergroenen van het Jonas Daniël Meijerplein rond de Dokwerker. Hoe mooi zou dan ook de Portugese Synagoge er bij komen te liggen!

Locatie

“Heb jij een goed voorstel?” Stuur je plan in!

Argumenten

Argumenten voor

Hendrik Callens | 10 december 2017 17:32

Natuurlijk voor, er lag ooit een gracht langs de synagoge, in het verlengde van de mulder gracht. Doe zou terug kunnen worden aangelegd in de vorm van een waterpartij.

Mieke van Heuven | 27 januari 2018 09:08

Ik ben voor vergroening van het stedelijk gebied. Niet in de laatste plaats omdat dat een bijdrage levert aan een gezonde waterhuishouding. En parkvorming is goed voor de mens en tegen fijnstof.

J.J. Bolten | 30 januari 2018 17:40

Denk daarbij ook aan de inmiddels vergunde kap van 34(!) bomen voor het holocaustnamenmonument dat zou moeten verrijzen aan diezelfde Weesperstraat, vlakbij het J.D. Meijerplein. Herstel: uiteindelijk is er een vergunning verleend voor het kappen van 25 bomen.

J.J. Bolten | 30 januari 2018 17:48

Naast eerdergenoemde argumenten lijkt mij ook dat vergroening van dit grote en haveloos ogende plein een bijdrage zou kunnen zijn aan het serieuze probleem van de waterberging in de misschien al nabije toekomst. Zie www.klimaatbuffers.nl .

J.J. Bolten | 30 januari 2018 17:51

Als de zorgwekkende verstening van de stedelijke omgeving in particuliere tuinen moet worden tegengegaan, heeft dan de gemeente Amsterdam hier niet zelf een voorbeeldfunctie?

J.J. Bolten | 30 januari 2018 17:53

Goed nieuws: IVN Natuureducatie ondersteunt deze campagne en heeft een oproep geplaatst in de nieuwsbrief van IVN Amsterdam. Zie: https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-natuur-in-amsterdam/nieuws/campagne-vergroening-jonas-daniel-meijerplein (met foto van de huidige aanblik).

Ludmilla van Santen | 7 februari 2018 19:19

Dit monument verdient meer positieve aandacht, dus in een mooie groene omgeving ipv een grindbak

Monika Van der Zwan | 12 maart 2018 19:07

Dit monument krijgt volop positieve aandacht: drommen schoolkinderen komen bijna dagelijks op het plein om in het kader van de tweede wereldoorlog en de jodenvervolging vragen te beantwoorden op daarvoor uitgereikte formulieren en ook toeristen staan stil bij het monument. Dit plein met de dokwerker is al sinds jaar en dag het beginpunt van menige demonstratie tegen dit of dat. Het grint is uitstekend: kinderen fietsen, steppen hier en het jeux de boule spel wordt hier ook beoefend.

Harry Peer | 10 december 2017 15:00

Ik ben voor, want het Jonas Daniël Meijerplein kan/moet groener en mooier. De synagoge zal een fraaiere aanblik geven. Met weinig kosten en moeite zouden we er een aantrekkelijk stukje centrumstad bij krijgen. Ook beter voor je gezondheid.

Saskia Kraak | 10 december 2017 19:38

Ik ben voor, want wat een geweldige manier om het fijnstof probleem aan te pakken ten gunste van onze gezondheid en welbevinden van omwonenden en passanten

Harmjan Snijder | 11 december 2017 12:36

Ik ben wel voor maar het moet geen zandvlakte worden na een demonstratie dus de vraag is of een grasvlakte het goede antwoord is....

Saskia Vleugel | 11 december 2017 16:48

Misschien valt dat wel mee, bij het Museumplein werkt het toch ook? En dat zijn vaak echt massale demo's.

Saskia Vleugel | 11 december 2017 16:50

Ik ben voor zoveel mogelijk groen en zo weinig mogelijk, steen, asfalt enz. Goed voor de leefbaarheid in alle opzichten. Zeker in het Centrum.

Sara Stork | 12 december 2017 10:20

Zo veel mogelijk groen in de stad natuurlijk! En helemaal op een plein met speeltuin, bij een van de straten met de meeste luchtverontreiniging van Amsterdam (staat kennelijk gelijk aan 7 sigaretten per dag).

Claudette Gouka-Tseng | 27 december 2017 16:42

groen ook als grasveld geeft levende stad allure

Fransje FM | 3 februari 2018 11:12

VOOR! Groen en een vijver erbij....

Peter Kelderman | 4 februari 2018 12:49

Opfleuren, zodat het aantrekkelijker wordt om er te vertoeven. De kiezelsteentjes in je profielzool is mijn ergernis.

Jose Otte | 28 februari 2018 15:33

Helemaal voor dit plan. Dat de gemeente zelf niet op dit mooie idee gekomen is om het meest haveloze en verwaarloosde pleintje van het centrum een groene opknapbeurt te geven... Het kan met dit plan een fijn groen parkje worden, waar het goed toeven is en je je buurtbewoners ontmoet. Doen! En de Dokwerker verdient het. Ook graag een paar bankjes erbij.

J.J. Bolten | 2 maart 2018 17:38

Alweer goed nieuws. "De Vitale Groene Stad", een coalitie van 18 aangesloten organisaties (en niet de minste) heeft op haar website een oproep geplaatst om dit voorstel te steunen. Zie https://www.vitalegroenestad.nl/artikelen/Maak%20van%20grindvlakte%20op%20Jonas%20Dani%C3%ABl%20Meijerplein%20in%20Amsterdam%20een%20grasvlakte.wli

J.J. Bolten | 3 maart 2018 01:11

Bij het voorstel is opeens een andere foto verschenen. Heeft het team achter de stem van centrum dit gedaan? In elk geval, ik ben er blij mee. Een foto van het J.D.Meijerplein, en nog maar van plm. 1/3 of een kwart van de oppervlakte van het plein, naar ik schat. Wat een ruim gebied voor een nieuw stadspark in het centrum. De jaarlijkse herdenking van de Februaristaking neemt echt maar een klein stukje van deze grindvlakte in beslag. p.s. Mysterieus, foto nu weer verdwenen.

Monika Van der Zwan | 12 maart 2018 19:11

Het plein is niet verwaarloosd. Elk jaar vlak voor de herdenking van de februaristaking wordt het plein grondig schoongemaakt en wordt er nieuw grint gestrooid waar nodig.

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Loes Buisman | 9 januari 2018 12:27

Het Jonas Daniel Meijerplein is mooi zoals het is. Leeg, sober, met de indrukwekkende dokwerker. Past prachtig bij de synagoge.
Een gazonnetje tegen het fijnstof? Kom nou toch Dat fijnstof en andere vervuiling wordt veroorzaakt door het verkeer. Doe daar wat aan. Dan wordt het JD Meijerplein vanzelf een nog mooiere, verstilde plek.

Noor Van Den Hoek | 6 maart 2018 17:12

Ik ben het er helemaal mee eens . L.H.

andré reisel | 5 maart 2018 12:29

Eens met Loes. Een prachtig Breitner-achtig plein met honderden jaren geschiedenis, verhalen, razzia's, verzet, herdenkingen.
Vergroening blijkt al eerder door Centrum geopperd te zijn. Ik heb de mening van de omwonenden en die van het Joods Historisch Museum hier nog niet gelezen. Ik lees wel al "stadspark", wat gaat leiden tot luidruchtig voetballen, barbequen (sic), en andere overlast tot in de nacht.
Het JDMplein en het stiltegebied Hortus/Hortusplantsoen te grabbel gegooid.

Cees Withagen | 5 maart 2018 13:39

Het valt niet uit te sluiten dat vergroening tot een aanmerkelijke vermindering van fijnstof leidt. Zolang dat echter niet door gedegen onderzoek is aangetoond, is het een verkeerd argument. De ultieme verbetering is natuurlijk een vermindering van het verkeer. Maar dat zal men niet aandurven, ook al worden de normen overschreden. En als ze niet overschreden worden, is vergroening van het plein sowieso niet noodzakelijk.

Monika Van der Zwan | 6 maart 2018 14:50

Ik woon al meer dan 40 jaar op dit plein. Het is goedzoals het is, met al zeker 5 vaste jaarlijkse evenementen. Vergroenen: ja, maar met een groenstrook langs het fietspad/weg. Grint is schoon en overzichtelijk. Als u in het gras wilt zitten gaat u naar het Wertheimpark of het J.W. Overloopplantsoen. Barbecuen: dat mag zelfs in het Vondelpark niet meer. Dan heb ik het niet eens over het historisch besef over wat er op dit plein heeft plaats gevonden. ‘s Zomers is er al overlast van nachtbrakers

Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.