Gemeente
Amsterdam

De Stem van Centrum

De stemperiode is afgelopen

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

De stemperiode is afgelopen

verplaatsing van bestaande beeld spinoza

Door V Dello Iacono
22 januari 2018

verplaatsing van bestaande beeld spinoza van zwanenburgwal naar waterlooplein

Geachte heer/mevrouw,


 Punt 1)               Naar aanleiding van de inspraakavond van 16 januari 2018 over het onderwerp BEELDTUIN WATERLOOPLEIN wil het Ondernemers Collectief Amsterdam een reactie indienen aan de leden van de bestuurscommissie. Het gebruik van beelden kan een grote allure geven aan de uitstraling van het plein. Daarvoor wil het Ondernemers Collectief Amsterdam het volgend idee aan u voorleggen. In de openbare markt ruimte tegenover de Aaron en Mozeskerk is er altijd een enkele beeld geplaatst geweest sinds het begin van het nieuwe Waterlooplein in 1988. Ergens na 1988 is dit beeld verplaatst. Het lijkt ons verstandig dat op het plek waar het oude beeld was, nog een keer een beeld wordt teruggezet. Het beeld van Spinoza die tegenwoordig op de Zwanenburgwal/hoekje Amstel te verplaatsen naar de ruimte tegenover de Aaron en Mozeskerk. Wij komen tot deze conclusie door de volgende redenering:
 A)          Spinoza en Erasmus zijn de twee grootste intellectuelen van de humanistische stroming vanuit Nederland.
 B)          Deze twee personen zijn naast Rembrandt en de Hollandse meesters de bekendste namen uit de Nederlandse geschiedenis en wereldwijd bekend.
 Helaas moeten wij opmerken dat niet alle lagen van de huidige Nederlandse maatschappij deze invloedrijke personen kennen. Daarom vind het Ondernemers Collectief Amsterdam dat de Gemeente min of meer uit morele plicht deze personen een prominente plek moet geven.
 C)          Wij denken dat het beeld van Spinoza zal moeten worden geplaatst tegenover de Aaron en Mozeskerk waar de historici denken dat het geboortehuis van Spinoza heeft gestaan.
 D)          De plaatsing van dit beeld zal door de  miljoenen voorbijgangers (auto’s, passagiers tram, voetgangers, fietsers, etc.) 
 E)           De kosten van de verplaatsing zullen relatief beperkt zijn gezien het feit dat het beeld al bestaat.
 F)           De onderhoudskosten zullen ook niet substantieel zijn.
 G)          De boodschap die kleeft aan deze plaatsing is van universele waarde. Het feit dat 
 600 jaar nadat Spinoza is geboren wordt het beeld verplaatst tegenover de Joodse Synagoge en de Aaron en Mozeskerk heeft een grote culturele betekenis en zal een grote impuls geven aan de imago van de cultuur in Nederland omdat deze bijzondere positie zeker een grotere bewustzijn zal creëren en bekendheid in de media. 
 H)            Met betrekking tot een fontein die allure zal geven aan het plein is onze suggestie  dat aan het rand van de Spinozabeeld een kleine waterfontein wordt gelegd met vissen. Dit subtiele detail maakt deel uit van het werk van Spinoza en zal zeker worden opgemerkt door kenners en media. Dit zal de discussie van vrijheid van meningsuiting ten goede komen.
 
 I)           Nog een suggestie voor in het water rondom het fontein is om planten te plaatsen. Onze suggestie om te kiezen voor papyrus plant. Dit zal ook een herinnering maken aan Mozes die als kleine baby was gevonden tussen de papyrus planten aan de zijde van de Nijl rivier.

J)
 Het feit dat het beeld rondom het beeld van Spinoza wordt gelegd met een ruimte van anderhalfmeter voorzien van metalen hekken heeft de functie om het publiek respectvol afstand te laten houden van het beeld en ook de kostbare brons en marmer te beschermen ten slijtage en vandalisme. Ook vinden wij het respectloos dat mensen zitten en etenswaren consumeren op de monument van zo een markante filosoof die zoveel heeft betekend in de geschiedenis van de filosofie.
 k)         Het aanbrengen van water rondom het beeld heeft een harmonieuze en natuurlijk effect die past bij de natuursteen. In spirituele termen is het water en watervijver altijd een symbolische waarde van hergenereren. Het gebruik van water in deze context markeert het nalatenschap van de opera van Spinoza  en bewijst dat de opera van Spinoza haarzelf hergenereert in de eeuw.

M)       Het aanbrengen van een gemeenschap van vissen in het water heeft ook een symbolische betekenis. De opera van Spinoza was en is gericht op de samenleving van mensen en andere vormen van leven in het complex universum.
 
 N)        Zoals bovenstaande punten is gemeld is bestaat een harmonieuze orde tussen aarde water fauna en flora mensen, het aanbrengen van zo een markante monument brengt een hoarmonieuze orde van geschiedenis cultuur en expressie in een grote harmonieuze eenheid.
 
 O)        De expressie en betekenis van de verplaatsing van dit monument in de huidige tijden, wilt bewijzen dat niet alleen drie markante gebouwen 
 (protestante zuiderkerk, katholieke Aaron en Mozes kerk en joods-portugese synagoge) hebben bewijst in het verleden worden toegestaan naast elkaar in een vreedzame en harmonieuze verhouding. 
 
 P)        In de huidige situatie blijft dat niet alleen deze 3 markante gebouwen van het verleden komen te staan maar ook het nieuwe markante gebouw (Stopera complex) In deze gebouw  bevinden zich  de politieke besluitvorming macht en hoofd van de stad in harmonieuze houding met nationale opera en ballet.
 
 Met het aanbrengen van deze markante monument zal er focus worden gelegd waar de religeuze en politiek samen komen te staan in de centrum van het maatschappelijk leven in het harmonieuze continuiteit met verleden.
 
 Q)        Wij willen u eraan herinneren dat in 2015 Het Ondernemers Collectief Amsterdam vertegenwoordigd door de The Coffee Gallery, een voorstel heeft gedaan aan
  de Gemeente Amsterdam om in de vrijkomende 1500 vierkante meters op de begane vloer van het Stoperagebouw aan de Waterloopleinzijde een kunstmarkt wordt gerealiseerd.
 De kunstmarkt  (figuratieve expressie) zal aanvullend zijn  aan de Nationale Opera Ballet (fonetische en fysieke expressie) en zal een sublieme samenstelling van politiek en kunst zoals in het verleden (zie renaissance) de politieke macht heeft zichzelf gelegitimeerd aan de volk om de kunst te faciliteren om hun macht en prestige te bevestigen.
 
 R)        Het Ondernemers Collectief Amsterdam heeft zelf een naam bedacht voor dit voorstel. En de naam is van de kunst mark  “PALAIS DES ARTS”.  (schilderijen beelden en fotografie)
 
 Conclusie:      Wij hopen dat de politieke macht in algemeen dit voorstelvisie serieus zal onderzoeken omdat in dit concept de focus van dit project is dat in de hoogste gebouw van de stad wordt gerealiseerd en cultuurpunt die zal dienen alle lagen van de maatschappij niet alleen Amsterdam maar ook nationaal en internationaal.
 
 Na alle verschillen van mening in heel Europa is 1 ding die ons allemaal verbindt en dat is de geschiedenis en de cultuur en de liefde van de schoonheid.
 
 

Met deze verzoeken wij de bestuurscommissie Amsterdam dit voorstel mee te nemen in de komende discussie over de entree van het Waterlooplein markt en de kans te geven via de Stem van Amsterdam . Wij de ondernemers van het Ondernemers Collectief Amsterdam denken dat dit voorstel een eervol voorstel is voor de stad. 
 
 Het Ondernemers Collectief Amsterdam bedankt de Gemeente Amsterdam voor de mogelijkheid om dit idee aan het publiek voor te leggen.
 
 Het Ondernemers Collectief Amsterdam.
 vertegenwoordigd door 
 coördinator de Heer V.Dello Iacono         

Locatie

“Heb jij een goed voorstel?” Stuur je plan in!

Argumenten

Argumenten voor

Nog minimaal 0 tekens
Je hebt nog 0 tekens over.
jeroen xota | 12 februari 2018 10:42

het doet recht aan Spinoza, het deel van het plein voor de kerk en door de toevoeging van wat water wordt het beeld ook wat glorieuzer, doen dus!

Reageren
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Nog minimaal 0 tekens
Je hebt nog 0 tekens over.
Nog geen argumenten tegen.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.