Gemeente
Amsterdam

De Stem van Centrum

De stemperiode is afgelopen

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

De stemperiode is afgelopen

Verwijder standbeeld Thorbecke

Door Paul Treanor
25 maart 2018

VVD wil minderheden uit de openbare ruimte weren

Politieke conflicten rond ras en identiteit, worden vaak een 'cultuuroorlog' genoemd. De strijd om de inrichting van de openbare ruimte is een onderdeel daarvan. Straatnamen, namen van scholen, monumenten - het is allemaal politiek. Daarom is geweld nooit ver weg: bij protesten tegen een Confederate standbeeld in Charlottesville, werd een linkse demonstrant doodgereden. Ook in Nederland lijkt geweld onontkoombaar, omdat rechts rigoureus vasthoudt aan traditie en identiteit. Het Forum voor Democratie, bijvoorbeeld, bepleit dat alle straatnamen en monumenten in Amsterdam behouden blijven.

Ik heb op Stem van West al een voorstel gedaan, om de Willem de Zwijgerlaan om te dopen in 'Laan van de Immigratie', mede als antwoord op deze starre houding. Ik stel hier voor, om het standbeeld van de liberaal Johan Rudolph Thorbecke te verwijderen, en de naam van het Thorbeckeplein waar het staat, te wijzigen. Vanwege zijn status als liberale voorman, verwacht ik dat de VVD hier fel tegen zal zijn.

Het standbeeld is niet van de VVD: het werd in 1876 geplaatst, lang voor het oprichten van de partij. Het is wel zo, dat de VVD probeert te beletten dat tegenstanders zichtbaar vereerd worden, in de openbare ruimte. Zo is bijvoorbeeld een standbeeld van Karl Marx niet welkom.

De VVD probeert ook, samen met de overige rechtse partijen, om de openbare ruimte nationalistisch in te richten. Patriottische straatnamen en monumenten zijn onderdeel van deze strategie, die pas zichtbaar wordt als er controverses ontstaan. Rechts vindt dat de openbare ruimte rechts moet uitzien. Het moet uitstralen dat 'ons land en onze steden' van rechts zijn, en dat tegenstanders en minderheden in de openbare ruimte niet welkom zijn. Zo is de VVD ook tegen standbeelden van zwarte vrouwen, tegen monumenten voor de slachtoffers van de politionele acties, en tegen straten genoemd naar transgenders.

Het spreekt vanzelf, dat deze houding van de VVD discriminerend is: men houdt daar niet van minderheden. Dat is op zich al een reden om het Thorbecke-standbeeld te verwijderen. Ongeacht de motieven van de notabelen die het in 1876 geplaatst hebben, is het inmiddels feitelijk gericht tegen minderheden. Maar ook afgezien daarvan, is er reden genoeg om Thorbecke niet te eren. Het liberalisme is een verwerpelijke filosofie, dat zich principieel keert tegen de zwakkeren. Als feitelijke minister-president, was Thorbecke zelf verantwoordelijk voor veel leed, veel onrecht, en veel armoede. Hij was een slechte mens, en verdient geen eer.

Locatie

“Heb jij een goed voorstel?” Stuur je plan in!

Argumenten

Argumenten voor

Nog minimaal 0 tekens
Je hebt nog 0 tekens over.
Nog geen argumenten voor.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Nog minimaal 0 tekens
Je hebt nog 0 tekens over.
Marc Reijnen | 12 april 2018 17:21

Je kan spijkers op laag water zoeken waar ze er niet zijn... Dit is zo'n zoektocht. Op totale onzin gefundeerde stemmingmakerij.

Reageren
Bernadette de Wit | 15 juni 2018 13:31

Dit is een grap. Of deze man is in de waren moet door liefdevolle GGD-broeders onder een spanlaken in een bosrijke omgeving worden verpleegd. Thorbecke is de vader van onze Grondwet. Blijf ervan af.

Reageren
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.