Gemeente
Amsterdam

De Stem van Centrum

De stemperiode is afgelopen

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

De stemperiode is afgelopen

Stralingskaart maken van A'dam en ...?

Door Y. Aanzi
10 november 2020

Er bestaat een groeiende groep elektrogevoeligen op deze aarde, ook dus in Amsterdam waar oprecht rekening mee moet worden gehouden!

  1. Ondervind zelf een gevoeligheid voor elektromagnetische velden:
  2. https://stichtingehs.nl/wat-is-elektrohypersensitiviteit-ehs/gezondheidsklachten-straling
  3. Met de toename van de bekende emv-bronnen zal er hoogstwaarschijnlijk een toename plaatsvinden -onder jong en oud- van elektrogevoeligen/ehs-gerelateerde klachten.
  4. En moeten er verplicht passende maatregelen komen hen hiertegen te beschermen. 
  5. Wat met de huidige afschermingstoepassingen prima mogelijk is.
  6. Ben zelf voor een medische woon-urgentie afgewezen waar ik het niet mee eens was en nog steeds niet mee eens ben.
  7. Een van mijn tegenargumenten in het bezwaarschrift was: of er een stralingskaart van Amsterdam bestaat...wat eventueel bruikbaar kan zijn in een toekomstige ehs-woon/wmo-beleid.
  8. En dus ook conforme ondersteuning/voorziening vanuit de wmo voor wie er recht op heeft om de betreffende 'stralingsbelaste' woningen af te schermen moet worden afgewogen.
  9. Gelden voor heel Amsterdam en wellicht omstreken.
“Heb jij een goed voorstel?” Stuur je plan in!

Argumenten

Argumenten voor

Nog minimaal 0 tekens
Je hebt nog 0 tekens over.
peter Huiser | 15 maart 2021 17:26

ik ben voor aangezien het transformatorhuis in de nieuweuilenburgerstraat uitgebreid word en er steeds meer straling komt.

Reageren
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Nog minimaal 0 tekens
Je hebt nog 0 tekens over.
Nog geen argumenten tegen.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.