Gemeente
Amsterdam

De Stem van Centrum

Dit voorstel is in behandeling

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit voorstel wordt uitgevoerd. Lees op deze pagina over de voortgang.

Red Wijkcentrum d'Oude Stadt

Door Wijkcentrum d'Oude Stadt
19 november 2020
De Stem van Centrum   |   23 april 2021 20:49

Dit idee heeft op de peildatum van 6 januari jl. de vereiste 100 stemmen gehaald. Het onderwerp is besproken in de stadsdeelcommissievergadering van 16 februari jl. 
Het dagelijks bestuur heeft naar aanleiding van dit initiatief gesproken met wethouder Groot Wassink. De wethouder gaat in gesprek met de wijkcentra over de tijdelijke aanvullende financiering (vanuit portefeuille Democratisering) en op welke wijze er in de toekomst een mogelijk structurele oplossing gevonden kan worden.

Wijkcentrum d'OudeStadt dreigt te verdwijnen. De gemeente wil de huursubsidie stoppen van deze belangrijke ontmoetingsplek. Steun ons!


Wijkcentrum d'Oude Stadt, sinds 1957, zit tegenwoordig in de Kerkstraat 123. De gemeente heeft al die jaren huisvestingssubsidie verstrekt, maar wil die nu afbouwen. Wij zijn nog een van de laatste wijkcentra die het volhouden. Inmiddels zonder stafkrachten lukt het ons om binnenstadbewoners met elkaar te verbinden rond thema's die hen bezighouden, zoals verkeer, toeristendrukte, horeca, openbare ruimte en groen. Maar zonder ontmoetings- en participatieplek voor bewonersgroepen en buurtinitiatieven wordt dat heel moeilijk. Via het wijkcentrum kunnen burgers zienswijzen of raadsadressen indienen bij de gemeente. Een democratische overheid heeft belang bij constructieve kritiek en steunt daarom het wijkcentrum. Wij vinden dat de stadsdeelcommissie achter het wijkcentrum moet staan en zich moet inzetten voor behoud van de (bescheiden) huisvestingssubsidie. Woon je in de binnenstad en ben je actief in je eigen buurt? Doe mee en steun het wijkcentrum. Aanmelden en meer informatie: https://www.oudestadt.nl/

Locatie

“Heb jij een goed voorstel?” Stuur je plan in!

Argumenten

Argumenten voor

Nog minimaal 0 tekens
Je hebt nog 0 tekens over.
Guido Frankfurther | 27 november 2020 15:02

Omdat er zoveel kennis zit bij de vertegenwoordigers van het wijkcentrum en die mag niet verloren gaan!

Reageren
Michiel Bloemgarten | 1 december 2020 11:18

Klopt ! goeie actie ! Groeten !

M R Meijer | 23 november 2020 10:50

Ik ben voor want het is voor de samenhang binnen de buurt dat buurthuizen/wijkcentra behouden blijven. Ik vind het raar dat door het afschaffen hiervan het hebben van een "clubhuis" voorbehouden blijft aan die Amsterdammers die zich een lidmaatschap van Arti, De Kring, IGC e.d. kunnen permitteren

Reageren
Roeland Reinders | 23 november 2020 14:56

Elke buurt heeft zijn eigen specifieke issues. Goed en slecht die bekeken moeten worden en dat kan het beste door de participatie van de buurtbewoners zelf.

Reageren
Willem van Huijstee | 24 november 2020 14:56

Ik ben voor, omdat dit een belangrijke onafhankelijke vertegenwoordiging van burgers is.

Reageren
Monica Blok | 25 november 2020 06:57

Omdat de Wijk Centrum onafhankelijke en belangrijke informatie aan de burgers van de binnenstad verschaft en dat is essentieel voor onze democratie.

Reageren
Ian van Lidth de Jeude | 25 november 2020 12:10

Behartigt de belangen bewoners en levert waardevolle input voor beleidmakers van ge gemeente Amsterdam

Reageren
simone nuissl | 27 november 2020 10:54

onafhankelijke buurt centra weten het beste wat er in de buurt speelt om de belangen van de buurt bewoners te behartigen

Reageren
Bram Buijze | 30 november 2020 13:42

Het is belangrijk dat het wijkcentrum een fysiek onderkomen heeft waar mensen uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten. En waar stemmen uit de buurt gehoord kunnen worden. Dit soort plekken vormen de haarvaten van de buurt. Ze vormen ook een belangrijke informatiebron voor bestuurders. De stadsdeelcommissie kan helpen ervoor te zorgen dat die plek er is door de huisvestingssubsidie voor het wijkcentrum te blijven garanderen.

Reageren
Wilhelmina Berris | 30 november 2020 15:36

Ik ben voor het Wijkcentrum d' Oude Stadt, omdat het centrum er voor zorgt dat de cohesie tussen de buurtgenoten blijft bestaan.

Reageren
Wijkcentrum d'Oude Stadt | 19 november 2020 17:15

De wijkraadsleden steunen allemaal buurtinitiatieven van wormenhotels, digitale taalsteun aan Nieuwe Amsterdammers tot kunstenaars die projecten in centrum willen proberen uit te voeren, naast buurtmantelzorg etc.etc. In dit deel van centrum zit 'niets' waar men langskan komen als er geen C-tijd is...Red het wijkcentrum!

Reageren
John Nauta | 28 november 2020 10:11

Vind het belangrijk dat de buurt een stem blijft houden.

Reageren
Marieke van der Werf | 29 november 2020 22:01

Meer dan ooit is het in deze tijd belangrijk een plek te hebben voor ontmoeting. Een plek die mensen kansen biedt om erbij te horen en zich te laten horen. Houd die sociale infrastructuur in ere!

Reageren
Myra Winter | 30 november 2020 15:38

Ik ben voor omdat laagdrempeligheid juist NU zo belangrijk is voor mensen uit een buurt ivm een gevoel van saamhorigheid en de verbindende factor en werking die van een dergelijke/democratische plek uitgaat. Als broedplaats - in de meest positieve zin- van initiatieven en projecten om de buurt te verbeteren met participatie van de bewoners en... bijv. kunstenaars etc...

Reageren
Yolanda Jansen | 30 november 2020 22:10

Laagdrempeligheid is een belangrijke voorwaarden voor participatie van buurtbewoners. Het bevordert het eigenaarschap van bewoners en dus de betrokkenheid. Daarnaast fungeert het wijkcentrum ook als barometer voor het stadhuis.

Reageren
Michiel Bloemgarten | 1 december 2020 08:58

ik ben voor want buurtcentra zijn essentieel voor het stimuleren van contacten tussen buurtbewoners en sociale cohaesie.

Reageren
Hank Gronheid | 1 december 2020 12:01

Het wijkcentrum onmisbaar is voor de wijk en haar bewoners. Het heeft vele functies voor jong en oud te vervullen en doet dat dan ook met veel verve!

Reageren
Caroline Receveur | 2 december 2020 11:02

Veel goede inzet, die de saamhorigheid in ons deel van de stad nog beter maakt, daar zijn we heel erg voor en daarmee maken we de stad nog beter.

Reageren
Egbert Boeker | 2 december 2020 14:35

Ieder bestuur heeft een tegenstem nodig vanuit de bevolking. Die tegenstem heeft faciliteiten nodig als vergaderruimte. De stadsdeelcommissie is niet voldoende als tegenstem.

Reageren
rob nieuwenhuizen | 6 december 2020 16:05

Ik ben absoluut voor, want temidden van al het commerciële geweld in het centrum is het 100% belangrijk om een dergelijk wijkcentrum te hebben. Gemeente, denk ook aan uw inwoners!!!

Reageren
Sabine Bertram-Kloos | 2 december 2020 08:47

Wijk- en buurtcentra brengen mensen samen. en vertegenwoordigen de bewoners. Dat zijn een belangrijke waarden in de stad.

Reageren
Ilona van Rooij | 3 december 2020 11:25

Behartigt de belangen van bewoners en het levert waardevolle input voor beleidmakers van de gemeente Amsterdam.

Reageren
Beiki Bakker | 7 december 2020 16:52

Het wijkcentrum is te belangrijk voor binnenstadbewoners!

Reageren
Evelien van Os van den Abeelen | 7 december 2020 17:09

Omdat anders de stad nóg meer een stad voor alleen rijke mensen wordt. Dat willen we toch niet!?
Ook stem ik vóór omdat ik altijd voor een goed advies bij dit wijkcentrum terecht kan

Reageren
Roos Hendriks | 7 december 2020 17:28

Het wijkcentrum is al vele jaren een zeer waardevolle plek voor de bewoners van de binnenstad. Waarom zou een gemeentebestuur dat zegt "er te zijn voor de bewoners" een dergelijke voorziening willen afbreken?

Reageren
Ed Huijg | 7 december 2020 17:40

bewoners van het Centrum wat zo overheerst wordt door bezoekers van buiten waardoor de onderlinge verbinding al verstoord en niet optimaal is horen laagdrempelig contact met elkaar te kunnen maken voor kwesties die in het Centrum spelen. Het Wijkcentrum is hier een prima voorziening voor waar bewoners(groepen) kostenloos bij elkaar kunnen komen om te overleggen en zo draagvlak en voeding te genereren voor beleid en maatregelen die goed zijn voor het wonen en de leefbaarheid. Onmisbaar!

Reageren
Machteld Bouman | 7 december 2020 17:29

Een wijkcentrum houdt de democratie in leven. Huren in het centrum is duur, omdat de politiek het duur heeft gemaakt. Een wijkcentrum voor de binnenstad dient in de binnenstad te zitten.

Reageren
joop greydanus | 7 december 2020 17:48

Het is zeer belangrijk voor de buurt en ook voor mij, gezien alle activiteiten op cultureel gebied, we maken er een HALS zaak van Halsema, waar zijn die extra huurpenningen voor nodig?

Reageren
Walther Schoonenberg | 7 december 2020 18:05

Het Wijkcentrum behartigt al vanaf 1957 de belangen van bewoners en dat blijft nodig.

Reageren
Nico van Gog | 7 december 2020 18:28

Om dat het een sociaal maatschappelijke functie heeft, weet ik als ervaringsdeskundige. De Oude stadt mag nooit weg. Er zijn zoveel mensen actief dat het wel een fulltime baan lijkt, en allemaal belangeloos.

Reageren
fenneke voorsluis-spanhoff | 7 december 2020 20:42

Hier kunnen alle buurt problemen gezamenlijk besproken worden en gecommuniceerd worden naar de gemeente die daardoor weer meer inzichten de buurt krijgt. De letterlijke betekenis van samen levensamen leven.

Reageren
Fred Franz | 8 december 2020 08:57

Dit wijkcentrum hoort bij een STAD als amsterdam ,deze kennis mag niet verloren gaan ,Het is een verbinding tussen de bewoners en Gemeente, Het nut is al jaren bewezen, hulde voor ALLE medewerkers!!!!!!!!!!!!

Reageren
Herman Vuijsje | 7 december 2020 21:48

de oude stad kan niet zonder d'oude stadt

Reageren
W B | 8 december 2020 08:52

Bewezen organisatie! In Zuid Oost is nog 100.000 beschikbaar dat onrechtmatig (dus diefstal) op een bankrekening van een burger is beland. Laat Groot Wassink dat geld terughalen (ipv schenken) en overhevelen aan dit al decennia functionerende wijkcentrum in plaats van dit soort initiatief moedwillig de nek omdraaien.

Reageren
Cuny Janssen | 8 december 2020 11:32

Ik ben voor omdat het van gemeenschappelijk belang is. Een gezonde gemeenschap betekent een gezonde stad.

Reageren
lena shafir | 8 december 2020 16:51

Omdat het een essentiële functie vervult, een type intensief care: zuurstof.

Reageren
L Scharenborg | 10 december 2020 11:42

Zie bv essay ‘Een nieuwe pijler onder de democratie‘ (geschreven voor de Democratic Challenge van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten.

Reageren
Wijkcentrum d'Oude Stadt | 19 december 2020 11:45

Dank allen voor deze geweldige snelle steun, onze actie in de Gemeenteraad samen met ons bestuur en denktank is geweldig verlopen; met een meerderheid is het amendement aangenomen.Minstens dank aan de gemeenteraadsleden van Groenlinks, PvdArbeid, CDA, PvdOuderen, Bij1, Sp en PvdDieren. Er zijn nog wat voorwaarden voor 2022 en daar gaan we mee aan de slag! Super!!!

Reageren
Wijkcentrum d'Oude Stadt | 19 december 2020 11:46

En natuurlijk met onze gehaald 100 plus nog veel meer hopen wij een mooie pitch te leveren om een goed gesprek voor 2022 te bedenken!

Reageren
Wijkcentrum d'Oude Stadt | 28 december 2020 23:43

https://www.salto.nl/programma/briljantjes/76tLGotkOs2WAgMKiCUMyu/ filmpje over het wijkcentrum! Want nu moeten we met zijn allen de subsidie voor 2021 en verder veilig stellen!

Reageren
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Nog minimaal 0 tekens
Je hebt nog 0 tekens over.
Nog geen argumenten tegen.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.