Gemeente
Amsterdam

De Stem van Centrum

De stemperiode is afgelopen

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

De stemperiode is afgelopen

Steunpunt Ambulancedienst dicht bij binnenstad

Door Winfried
22 februari 2021

Een nieuw steunpunt van de ambulancedienst zorgt voor kortere rijtijden, betere acute zorg en meer veiligheid in het centrum.

De bereikbaarheid van de Amsterdamse binnenstad staat de komende jaren onder druk door
 • Gemeentelijk beleid
  • Verkeer beperkende maatregelen, w.o. autoluw en autovrij
  • Energietransitie (geen gas meer)
 • Onderhoud aan 
  • Bruggen en kades
  • Kabels en leidingen
  • Tramrails
 • Aanleg oplaadpunten elektrisch vervoer
 • Verzwaring hoogspanningsnetwerk
 • Plaatsing ondergrondse afvalcontainers
 • Verbouwingen en verhuizingen
 • Laden en lossen van bezorgdiensten
 • Incidentele stremmingen

Dat heeft gevolgen voor de snelheid waarmee nood- en hulpdiensten ter plaatse kunnen zijn en dus de veiligheid in het centrum.
Momenteel bevindt zich een ambulancepost aan de Karperweg. Ik stel voor een deel van de operationele capaciteit dichter bij het centrum te huisvesten. 
Mogelijke locaties zouden wellicht kunnen zijn:
 • Brandweerkazerne aan de Marnixstraat
 • Europarking
 • Hoofdbureau van politie
 • Brandweerpost aan de Hobbemakade
 • Garage Vijzelgracht
 • Garage Autoriteit Financiële Markten
 • De Nederlandsche Bank
Ook kan overwogen worden om de eerste hulp te laten verlenen door motorrijders. Deze divisie zorgt voor acute assistentie en is kwartiermaker voor eventuele versterking.
 
Ook de brandweer zou scooters of motoren kunnen inzetten om sneller bij beginnende branden te kunnen optreden, vooruitlopend op de inzet van bestaand materieel.

Locatie

“Heb jij een goed voorstel?” Stuur je plan in!

Argumenten

Argumenten voor

Nog minimaal 0 tekens
Je hebt nog 0 tekens over.
Nog geen argumenten voor.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.

Argumenten tegen

Nog minimaal 0 tekens
Je hebt nog 0 tekens over.
Nog geen argumenten tegen.
Nog minimaal 140 tekens.
360 tekens resterend.